travel news

เมืองหลวงที่ทันสมัยของไอซ์แลนด์

Reykjavik ที่ทันสมัยของไอซ์แลนด์ได้รับความเย็นกว่าทะเลสาบน้ำแข็งเป็นเวลาหลายทศวรรษ แต่ตัวเลขการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเร็ว ๆ นี้กำลังเริ่มมีขึ้น ในขณะที่ศูนย์การค้าของเมืองหลวงถูกกลืนกินโดยร้านค้าพัฟฟินที่น่ากวนใจส่วนที่เหลือของไอซ์แลนด์นอกเหนือจากการเที่ยวชมทิวทัศน์ของน้ำพุร้อนและน้ำพุร้อนหลักยังคงห่างไกลจากการถูกครอบงำ