สภาวะสุขภาพของมนุษย์ที่ซับซ้อน

เครื่องมือการประเมินหน่วยความจำแบบดั้งเดิมจำนวนมากมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอย่างกว้างขวางแม้ว่าข้อบกพร่องในการคัดกรองและการตรวจสอบความแม่นยำและความน่าเชื่อถือยังคงแพร่หลาย แต่ถึงแม้จะมีเครื่องมือ MemTrax ที่เป็นที่นิยมมากขึ้นการทดสอบหน่วยความจำออนไลน์ที่ง่ายมากโดยใช้การจดจำรูปภาพประสิทธิภาพทางคลินิกของวิธีการใหม่นี้

เนื่องจากเครื่องมือคัดกรองฟังก์ชั่นหน่วยความจำยังไม่ได้รับการพิสูจน์หรือยืนยันอย่างเพียงพอ ในทางปฏิบัติมีปัจจัยหลายอย่างรวมกันและมีความซับซ้อนที่ต้องพิจารณาในการตีความผลการทดสอบหน่วยความจำซึ่งเป็นความท้าทายที่แท้จริงสำหรับแพทย์ ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการรวมกลุ่มเพื่อจัดการกับความชุกของการโฆษณาและการแพร่กระจายของโรคและการระบาดของโรคปัญญาประดิษฐ์อาจเป็นวิธีการทดสอบและจัดการสภาวะสุขภาพของมนุษย์ที่ซับซ้อนนี้ได้หรือไม่

admin
No Comments
Posted in:
health news