ความสำคัญของการออกใบอนุญาตสัตว์เลี้ยง

ฝ่ายพัฒนาปศุสัตว์สัญญาว่าจะพิจารณาค่าธรรมเนียมรวมทั้งค่าธรรมเนียมการยกเว้นไม่กี่ปีหลังจากที่กฎหมายได้รับการอนุมัติ เราจะพิจารณาค่าธรรมเนียมการยกเว้นสำหรับผู้ที่ฆ่าเชื้อสัตว์เลี้ยงของพวกเขา กล่าวว่า เขาสัญญาว่าค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนจะไม่เป็นภาระ แต่ย้ำความสำคัญของการออกใบอนุญาตสัตว์เลี้ยงและวางสายรุ้งในที่พักอาศัยแทนที่จะปล่อยให้พวกเขาเดินเตร่บนถนน

และทำซ้ำได้ตามต้องการ สุนัขจอมปลอมมักก่อให้เกิดอันตรายและสามารถแพร่กระจายโรคต่างๆเช่นโรคพิษสุนัขบ้าและปูของพวกเขาเป็นเรื่องไม่ถูกสุขลักษณะและสามารถแพร่กระจายโรคที่เกี่ยวข้องกับปรสิต หัวหน้าหน่วยงานรองกล่าวเสริม ตามศูนย์สารสนเทศโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร้อยละ 40 ของสุนัขจรจัดยังมีเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า

admin
No Comments
Posted in:
news