ความน่าเชื่อถือของหน่วยสำรวจของมหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการ Nida Poll กล่าวเมื่อวานนี้ว่าเขาได้รับตำแหน่งในหน่วยสำรวจหลังเข้ารับตำแหน่งสมาชิก Palang Pracharat นายณรงค์นิพนธ์ผู้อำนวยการสถาบัน Nida Poll ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กล่าวว่าเขายื่นคำร้องลาออก เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยสำรวจของมหาวิทยาลัย

นายประวิทย์วงศ์สุวรรณซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้ขอให้แสดงความคิดเห็นในการสำรวจความคิดเห็นว่าปาดังประชาราษฎร์เกือบจะเป็นที่นิยมในกลุ่มโพศาน นายประยุทธจันทร์โอะชะอำได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็นจำนวนมาก แต่เขาไม่ทราบว่าจะเข้าร่วม Palang Pracharat หรือไม่ คาดว่าจะแต่งตั้งนายพลประยุทธให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งหน้า การพูดที่กระทรวงกลาโหมนายพลประวิทย์ผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงยังกล่าวย้ำว่าการเลือกตั้งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์เพื่อยกเลิกข้อเรียกร้องของรัฐบาลที่มีเป้าหมายในการระงับการเลือกตั้ง

admin
No Comments
Posted in:
news