คมนาคมจ่อชงบังคับติดจีพีเอสรถทุกคันหากทำได้จะเป็นที่แรกของโลก

รมว.คมนาคม เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมขนส่งทางบก ศึกษากรณีหากจะต้องใช้ระบบจีพีเอสในรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ เบื้องต้นจะมีการนำไปประเมินผลได้ผลเสียรวมถึงราคาหากรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์จะต้องติดตั้งระบบจีพีเอส พร้อมกับรับฟังความเห็นของประชาชนด้วย ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลชัดเจนภายใน 1 ปีนี้

หากประเทศไทยทำได้ จะถือเป็นประเทศแรกของโลกที่รถทุกประเภทจะติดตั้งระบบจีพีเอส เพราะก่อนหน้านี้เราบังคับติดตั้งจีพีเอสกับรถ 4 ประเภท ได้แก่ รถบรรทุก รถตู้โดยสาร รถรับจ้างสาธารณะ และรถโดยสารขนาดใหญ่ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว เบื้องต้นยังให้กรมขนส่งทางบกหารือร่วมกันกับกระทรวงอุตสาหกรรม ถึงความเป็นไปได้ในการให้ติดตั้งระบบจีพีเอสกับรถใหม่ตั้งแต่ออกจากโรงงาน เนื่องจากจะต้องใช้กฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการบังคับใช้ด้วย รวมถึงดำเนินการศึกษาเรื่องของอุปกรณ์และบริการหลังติดตั้งให้มีราคาถูกลง ส่วนรถเก่าที่ยังไม่ได้ติดตั้งก็จะพยายามดำเนินการหา มาตรการบังคับใช้ ต้องดำเนินการศึกษากฎหมายว่าเป็นการละเมิด สิทธิส่วนบุคคลหรือไม่

admin
No Comments
Posted in:
news